2022. december 7., szerda
Érettségi

A könyvek története, Fekete István és Arany János is szerepelt a középszintű magyar írásbelin

1144 helyszínen kezdődött meg az érettségi a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel. Középszinten 1139 helyszínen 68.458, emelt szinten 58 helyszínen 2119 vizsgázó tett magyarból érettségi vizsgát.

Megjelent: 2020. május 4., hétfő 12:58  ·  Rovat: Suli-Karrier  ·  Forrás: MTI  ·  Indexkép: MTI - Szigetváry Zsolt
Megjelent: 2020. május 4., hétfő 12:58 | Rovat: Suli-Karrier
Forrás: MTI
Indexkép: MTI - Szigetváry Zsolt

A könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szóló szövegértési feladat, a sportról szóló érvelés is szerepelt a középszintű írásbeli magyar érettségin, míg a vizsga második részében Fekete István-novella, illetve Arany János és Tóth Árpád művei között lehetett választani hétfőn az Eduline oktatási portál információi szerint.

Partnerünk▾

V4 Kerékpárverseny

Középszintű vizsga

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott, a vizsgázóknak két feladatlapot kellett megoldaniuk. Az első feladatlap megoldására 90, a másodikéra 150 perc állt rendelkezésre. Az első feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmazott, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták be a feladatok megoldására.

A szövegértési feladatsor bázisszövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből állt. A szövegalkotási feladat lehetett érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120-200 szó volt. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte.

Ezután volt kiosztható a második feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várta el a diákoktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehetett egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400-800 szó volt.

A középszinten vizsgázók a könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot az idei magyar érettségi első részében az Eduline oktatási portál információi szerint. Az első részhez tartozó szövegalkotási részben a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak. A második részben a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott.

Emelt szintű vizsga

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája szintén 240 percig tartott. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból állt. A diákok egyetlen feladatlapot kaptak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódott. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmazott.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írta elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó, a reflektáló szövegé 150-450 szó volt.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható volt helyesírási szótár. A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont volt szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 73 helyszínen 174 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Az érettségi megoldásai a közmédiában

Az érettségi vizsgák megoldásait három napon keresztül szaktanárok segítségével mutatja be a közmédia. Hétfőn 14:30-tól az M1 csatornán, 18 órától pedig az M5-ön ismertetik a magyar érettségi megoldásait. Kedden a matematikai feladatsor kérdéseire adott helyes válaszokat mutatják be, míg szerdán a történelmi érettségi feladatait veszik végig.

Forrás: MTI
Indexkép: MTI - Szigetváry Zsolt
Megosztás és kedvelés
Partnerünk▾

Nissan

Partnerünk▾

„One Belt One Road” Cycling Tournament of Hungary

Partnerünk▾

Arval Magyarország Kft.

Copyright

IfiPress
©2022 Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület
Minden jog fenntartva!