2019. április 25., csütörtök

Minden második hallgató dolgozik tanulmányai mellett

A BGE Diplomás Pályakövetési Rendszere keretében kutatást folytatott az alapképzéses hallgatók munkavállalási szokásairól, lehetőségeiről

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) alapképzésben részt vevő hallgatóinak 14 százaléka rendelkezik már külföldi munkatapasztalattal, és minden második hallgató tervezi, hogy tanulmányait követően külföldön keres munkát. Csaknem felük jelenleg is dolgozik tanulmányai alatt, 72 százalékuk ráadásul a választott szakterületéhez kapcsolódó munkát végez ‒ derült ki a BGE Diplomás Pályakövetési Rendszere keretében folytatott, az alapképzéses hallgatók munkavállalási szokásait, lehetőségeit feltérképező kutatásából.

A megkérdezett hallgatók 49 százaléka dolgozik már tanulmányai alatt. A munkát vállalók többsége állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel dolgozik; ők elsősorban a levelező, valamint távoktatásos képzésben részt vevő hallgatók közül kerülnek ki. Szintén jelentős (38 százalék) azoknak a – főként nappali munkarendű – hallgatóknak az aránya, akik diák- vagy gyakornoki munka keretében dolgoznak.

A tanulmányai alatt munkát végző válaszadók 13 százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag a tanult szakterületéhez kapcsolódik, további 59 százalék munkája pedig a választott, valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületeknek egyaránt megfelel, 16 százalékuk a tanult tudományterülethez képest egészen más területen dolgozik, míg a megkérdezettek 12 százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája bármely szakterületnek megfelel.

A hallgatók fele tervez külföldi munkavállalást

Bár az alapképzéses hallgatók közül csupán hat százalék tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön, ennél több mint kétszer nagyobb azok aránya – a hallgatók 14 százaléka –, akik már rendelkeznek külföldi munkatapasztalattal. A válaszadók 49 százaléka tervez a diploma megszerzését követően külföldi munkavállalást, 17 százalék viszont egyáltalán nem gondol arra, hogy külföldön munkatapasztalatot szerezzen; 34 százalék pedig még nem döntött e kérdésben.

Nyelvismeret: a középszintű angoltudás a legjellemzőbb

A válaszadók 93 százaléka beszél angolul legalább közepes szinten. Németül a megkérdezettek 41 százaléka tud legalább közép-, további két százaléka pedig anyanyelvi szinten. Franciául, olaszul, spanyolul vagy oroszul a válaszadók 20 százaléka beszél, körükben ugyanakkor magasabb az anyanyelvi szinten beszélők aránya, mint az angol nyelv esetében. A megkérdezettek további 10 százaléka egyéb idegen nyelvet beszél, köztük legnagyobb arányban (32 százalék) japánul.

Forrás: Edupress


Megosztás