2018. július 21., szombat - Dániel, Daniella

Informatika, latin és héber nyelv a keddi érettségi program

Ma délelőtt és délután is rendeznek érettségi vizsgát: 8 órától az emelt szintű informatika gyakorlati, míg 14 órától a latin és a héber nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor.

Ma, május 10-én kedden 8 órától az emelt szintű informatika gyakorlati, míg 14 órától a latin és a héber nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor. A középszintű informatika gyakorlati vizsgát nem a mai napon rendezik.

Délelőtt

Informatika vizsgatárgyból emelt szinten 54 helyszínen 2.053 – angol nyelven öt – vizsgázó tesz gyakorlati érettségi vizsgát. Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A vizsgázó a vizsgát megelőző tanévben központilag jóváhagyott és kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhat.

Délután

Latin nyelvből középszinten 42 helyszínen 278, emelt szinten 6 helyszínen 38 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Közép- és emelt szinten a latin nyelv írásbeli érettségi vizsgája 180 perces, a vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), és egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk. (Ez a feladatsor 6 leíró-nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll.) A vizsgázók először az I. feladatsort oldják meg. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40 + 35 pont). A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin-magyar szótár használható. A II. részhez nem használható segédeszköz. Héber nyelvből középszinten 2 helyszínen 4 vizsgázó, emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

A héber nyelv írásbeli érettségi vizsgája négy elkülönülő részből áll. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az „Olvasott szöveg értése” 60 perc időtartamú, a második rész, a „Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” rész következik, majd végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható.

Forrás: Oktatás.hu


Megosztás