2019. február 17., vasárnap

Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan

345 évvel ezelőtt hunyt el a francia muskétás, aki Dumas regénye nyomán vált világhírűvé

A Gergely-naptár szerint az év 176. napja, az évből még 189 nap van hátra.

1673-ban ezen a napon kapott halálos lövést Maastricht ostroma során Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan francia nemesember és katona, a királyi muskétások tisztje, majd a királyi gárda kapitánya, aki id. Alexandre Dumas XIX. században – a történeti tényeket igen lazán kezelve – írt, A három testőr című regényének főszereplője. A regény, annak folytatásai és az ezekből készült játékfilm-adaptációk sikere révén d’Artagnan lovag irodalmi alakja világhírt szerzett, és halhatatlanná vált.

2018. június 25., hétfő

A Nap kel: 4 óra 46 perckor, nyugszik: 20 óra 46 perckor.
A Hold kel: 18 óra 5 perckor, nyugszik: 3 óra 12 perckor.

Névnapok

Vilmos, Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Viliam, Vilma, Viola, Violenta, Violett, Violetta, Viorika.

Vilmos

A férfinév a germán eredetű Wilhelm latinos Vilhelmus alakjából származik, jelentése: akarat + (védő)sisak. Női párja a Vilma. Az 1990-es években ritka név volt, a 2000-es években a 70-93. leggyakoribb férfinév.

Nemzeti-, nemzetközi- és világnapok

 

A Magyar Humor Napja

2008 óta Karinthy Frigyes – a magyar irodalom legtöbbet emlegetett, idézett író-humoristájának – születésnapja A Magyar Humor Napja. Ezen a napon adják át a Karinthy-gyűrűt, amely 1975 óta a legjelentősebb szakmai elismerés a humoristák között.

Barlangok Napja

Barlangnak a Föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, két méternél nagyobb, ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a szpeleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befoglaló kőzettel egyidejűleg képződött, un. szingenetikus barlangok és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok, ezek az ún. posztgenetikus barlangok. Magyarországon jelenleg 4.018 barlangot tartanak számon. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú Mamut-barlang rendszer, mely Amerikában Kentucky-ban található, Magyarországon pedig a közismert Baradla-Domica barlangrendszer, mely valamivel több, mint 25 km (magyarországi szakasz 20,5 km) hosszú. A világnap keletkezéséről nem találtunk hiteles információt.

Június 25. néhány híres,
vagy épp hírhedt szülötte:

1841 – Goll János
tanár, az UTE első elnöke és egyik alapítója
(† 1907)

1852 – Antoni Gaudí
katalán építész
(† 1926)

1884 – Gyóni Géza
(er. Áchim Géza)
költő
(† 1917)

1887 – Karinthy Frigyes
író, költő, műfordító, újságíró
(† 1938)

1889 – Ács Ágoston
festő- és ötvösművész
(† 1947)

1900 – Louis Mountbatten
brit főrend, államférfi, az Admiralitás első lordja, India utolsó alkirálya
(† 1979)

1903 – George Orwell
(er. Eric Arthur Blair)
angol író, újságíró
(† 1950)

1944 – Ronyecz Mária
Jászai-díjas színművésznő
(† 1989)

1952 – Erdő Péter
bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, teológus, egyházjogász

1975 – Linda Cardellini
amerikai színésznő

Június 25. néhány híres,
vagy épp hírhedt elhunytja:

1673 – Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan
francia nemesember, katona, a királyi muskétások tisztje, a királyi gárda kapitánya
(* 1611-15 között)

1767 – Georg Philipp Telemann
német zeneszerző
(* 1681)

1888 – Blasy Ede
hegymászó, vadász, szakíró
(* 1820)

1915 – Békássy Ferenc
író, költő
(* 1893)

1917 – Gyóni Géza
(er. Áchim Géza)
költő
(* 1884)

1950 – József Jolán
József Attila költő nővére
(* 1899)

1977 – Szervánszky Endre
Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, Érdemes és Kiváló Művész
(* 1911)

1997 – Jacques-Yves Cousteau
francia tengerkutató, felfedező, természettudós és -filmes
(* 1910)

2009 – Michael Jackson
Grammy-díjas amerikai énekes
(* 1958)

2009 – Farrah Fawcett
amerikai színésznő
(* 1947)

Néhány fontosabb és/vagy érdekesebb esemény, amely június 25-én történt

1608 – I. Rudolf lemond a magyar trónról

I. Rudolf mentális állapota uralkodása végén fokozatosan romlott. Az állandó bizalmatlansági rohamai, a dühkitörések már-már a kormányzást is veszélyeztették. Testvérének, Mátyás főhercegnek lépnie kellett. 1608. január 10-én a magyar rendek számára országgyűlést hirdetett, amelyet a császár nem engedélyezett, de ennek ellenére együtt maradt. A főherceg végül fegyveresen vonult Rudolf ellen, aki ennek hatására lemondott Magyarország, Horvátország valamint az örökös tartományok fölötti uralomról Mátyás főherceg javára. Csehországot, Tirolt és a császári címet viszont megtartotta

1863 – 11 csehországi képviselő kivonul a bécsi birodalmi tanácsból

A Februári Pátens választási rendszere a cseheket nemzeti jogaikban sérti, s mert a csonka birodalmi tanács (Magyarország részvétele nélkül) jogtalanul tárgyalja az egész birodalom költségvetését.

1866 – A 67-es bizottság elfogadja a kiegyezési elaborátumot

A képviselőház 67-es bizottsága elfogadja a Deák Ferenc javasolta kiegyezési elaborátumot. A bizottság kisebbségének különvéleményét Ghyczy Kálmán, Tisza Kálmán és többek írják alá.

Deák Ferenc

Deák Ferenc

1876 – Az indiánok győznek Little Big Horn-nál

A Little Big Horn folyó melletti ütközetben a csejen és sziú indián törzsek, Ülő Bika, Szilaj Ló és Két Hold vezetésével legyőzik a George Armstrong Custer tábornok parancsnoksága alatt álló lovassági alakulatot. Custer vereséget szenvedett, mert megtámadta az indiántábort, mielőtt még a többi egység megérkezett volna Little Big Horn-hoz. Az amerikai hadseregnek az a terve, hogy az indiánokat bekerítsék, így nem sikerült. Amikor a többi csapatrész megérkezett, Custer egysége már felmorzsolódott, az indiánok visszavonultak.

A hadjáratot az robbantotta ki, hogy a Black Hill területen élő indiánok megtagadták, hogy egy törvényellenesen hozott rendelkezés alapján rezervátumba települjenek át. Az indiánok győzelméről már július 6-án rágalmazó hírek kaptak szárnyra, ezek a fehér csapatok elleni vérfürdőről szóltak. A későbbi vizsgálatok során, amelyek többek között az ütközetben részt vevő indiánok vallomásain is alapultak, arra a következtetésre jutottak, hogy a katonák jelentős részét saját maguk ölték meg. Amint helyzetük kilátástalanná vált, pánik tört ki soraikban. Az indián sikert azután véres megtorlás követi. Ülő Bikát is megölik.

Ülő Bika

Ülő Bika

1919 – Kun Béla biztosítékot kér Clemenceau-tól

Kun Béla külügyi népbiztos Clemenceau-hoz intézett táviratában biztosítékot kér a román csapatok június 13-i jegyzékben ígért visszavonulására.

1919 – Halálra ítélnek és kivégeznek 19 ellenforradalmárt

A Vörös Hadsereg forradalmi rögtönítélő törvényszéke – Szamuely Tibor elnöklete alatt – halálra ítél és kivégeztet 19 kalocsai ellenforradalmárt.

1932 – A felsőház elfogadja az 1932: XI. törvénycikket

Ezzel becikkelyezi a Genfben, 1931. július 18-án, Magyarország és Németország között megkötött kereskedelmi szerződést.

1950 – Megkezdődik a koreai háború

Azzal, hogy észak-koreai csapatok átlépik a 38. szélességi fok magasságában húzódó dél-koreai határt, Kelet-Ázsiában kezdetét veszi egy hároméves háború, amely az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság beavatkozása folytán időként a világbékére nézve is veszélyessé válik.

Június 25-re virradó éjjel az észak-koreaiak támadást indítottak a megosztott ország déli része ellen, hogy katonai győzelemmel kierőszakolják a kommunista vezetés alatti újraegyesítést. A nyugati hatalmak által lebecsült észak-koreai alakulatok az Egyesült Államok június 27-i beavatkozása ellenére, a puszani hídfőbe szorították vissza az ellenséget. Az amerikai csapatok főparancsnokságát Douglas MacArtur tábornok vette át, s az ENSZ-csapatokat is vezényelte. Szeptember 15-én MacArtur sikeres ellentámadást indít. A kínai haderő beavatkozása folytán október végén stabilizálódik a front a 38. szélességi fok mentén.

Douglas MacArtur 1950 szeptemberében

Douglas MacArtur 1950 szeptemberében

1975 – Mozambik elszakad Portugáliától

Az Afrika délkeleti részén fekvő területen a X-XI. század körül arabok telepedtek le, akik arannyal, elefántcsonttal és rabszolgákkal kereskedtek. Az ország belsejében a XV. században aranybányákkal rendelkező, gazdag bantu néger birodalom állt fenn. A portugálok számára az India felé hajózó Vasco da Gama fedezte fel a partvidéket 1498-ban, ekkor kezdődött meg a portugál gyarmatosítás, de évszázadokig csak a partvidékre terjedt ki.

A XIX. században zulu birodalom állt fenn a Limpopo és a Zambézi folyók között, a portugálok 1895-ben meghódították a zuluk államát. A gyarmat 1919-ben a korábban Német Kelet-Afrikához tartozó Kionga háromszöggel bővült. Portugália 1951-tól tengerentúli tartományának nevezte a területet. Az ötvenes évek végén az afrikai ellenállás mozgalmakká szerveződött, s 1962-ben ezek egyesüléséből létrejött Mozambik Felszabadítási Frontja, a FRELIMO. A szervezet fegyveres harcot indított a függetlenség elnyeréséért. A portugál kormány 1973-ban névleges autonómiát adott tengerentúli tartományainak, így Mozambiknak is. Az ország 1975. június 25-én Mozambiki Népköztársaság néven kivívta függetlenségét. Az ország neve 1990. november 30-tól Mozambiki Köztársaság.

1991 – A horvátok az önállóság mellett döntenek

A Dráva és a Száva közén letelepült horvát törzsek előbb frank, majd bizánci hatás alá kerültek. A megszilárdult horvát fejedelemség a X. században a pápától kapott koronával királyság lett. 1102-ben a horvát nemesség a magyar királyt horvát uralkodónak ismerte el, ezzel a két ország története több mint 800 évre összefonódott. A perszonálunió ideje alatt Horvátország a magyar királyságon belül különleges helyzetet élvezett.

Az együttélésben a reformkorig nagyobb zökkenők nem mutatkoztak, de 1848-ban a horvátok (a Habsburg uralkodóház eszközeként) a forradalom ellen fordultak. 1868-ban, az osztrák-magyar kiegyezés utáni évben kötötték meg a horvát-magyar kiegyezést, amely helyreállította a két ország közjogi kapcsolatait. Az Osztrák-Magyar Monarchia által elvesztett I. világháború után, 1918-ban megalakult a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia).

1945. november 29-én kikiáltották a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot, Horvátország – a hozzá csatolt Dalmáciával együtt – a hat tagállam egyike lett. Az időnként fellángoló szerb-horvát ellentéteket Joszip Broz Tito államfőnek sikerült háttérbe szorítania, de halála után, az 1980-as évek második felében ismét kiéleződtek.

1990 májusában tartották a II. világháború utáni első szabad választásokat, majd május 25-én összeült Horvátország parlamentje, a szábor. 1991. június 25-én a Horvát Köztársaság – a megelőző népszavazás eredményével összhangban – egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, amelynek megvalósítását a szétesőben levő Jugoszlávia néphadserege háborúval próbálta megakadályozni. Az ország függetlenségét 1992. január 15-én ismerték el nemzetközileg. A horvát parlament 2001. novemberi határozata alapján ez lett a Horvát Államiság Napja.

1991 – Szlovénia kikiáltja függetlenségét

A területet az ókorban illír és kelta törzsek lakták, a Kr. e. I. századtól római uralom alatt állt. A VI. századtól szláv törzsek, a mai szlovének elődei telepedtek meg itt, akik a VIII. század végén felvették a nyugati kereszténységet. A terület frank uralom alá került, 788-tól Nagy Károly birodalmának része, 843-tól a keleti frankok őrgrófsága lett. 1278-tól 1918-ig a Habsburg monarchia olvasztotta magába, majd az első világháború után megalakuló Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től Jugoszláv Királyság) részévé vált. A második világháború alatt az ország területe német, olasz és magyar megszállás alá került, 1945-től a szocialista Jugoszlávia egyik tagköztársasága lett.

1990. december 23-án népszavazást rendeztek, amelyen a szavazók több mint 88 százaléka a független Szlovéniára adta voksát. 1991. június 25-én kinyilvánították a Szlovén Köztársaság szuverenitását és függetlenségét Jugoszláviától, két napra rá a jugoszláv hadsereg megtámadta az országot. A katonai beavatkozás az 1991. július 7-én aláírt Brion-i nyilatkozattal ért véget, és október 25-én az utolsó jugoszláv katona is elhagyta Szlovéniát. Az új ország alkotmányát 1991. december 23-án fogadták el. Az állam függetlenségét 1992-ben már nemzetközi szinten elismerték, még abban az évben teljes jogú tagállamként felvették az ENSZ-be, s azóta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), a Közép-európai Kezdeményezés (KeK) tagállama, az Európa Tanács (ET) tagja lett. 2004 óta a NATO és az Európai Unió tagja.

2007 – Öngyilkos merénylet Bagdadban

Ötvenen meghaltak – köztük az al-Káidával szembekerült, az amerikai és iraki haderőkhöz pártolt hat szunnita törzsi vezető – abban a pokolgépes merényletben, melyet egy öngyilkos merénylő hajtott végre egy bagdadi hotelben.

Forrás: Wikipédia / Múlt-kor.hu / IfiPress


Megosztás