2019. május 27., hétfő

Morgan Freeman (Free Wallpaper)

81 éves lett ma az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező

A Gergely-naptár szerint az év 152. napja, az évből még 213 nap van hátra.

1937-ben ezen a napon született Memphisben Morgan Freeman, Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező, aki bár 1968-ban szerepelt először mozifilmben, mégis csak ötvenen túl, a ’90-es évek elején vált világszerte ismertté. Eddig ötször jelölték Oscar-díjra, de csak egyszer vehette át az Amerikai Filmakadémia arany szobrocskáját.

2018. június 1., péntek

A Nap kel: 4 óra 49 perckor, nyugszik: 20 óra 34 perckor.
A Hold kel: 22 óra 54 perckor, nyugszik: 7 óra 10 perckor.

Névnapok

Tünde, Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Júnó, Jusztián, Jusztin, Konrád, Kunó, Kurt, Paméla, Pamfil, Pandóra, Paulina, Simeon, Szemirámisz, Torda, Tündér.

Tünde

A női név Vörösmarty Mihály alkotása a tündér szóból, s első ízben a „Csongor és Tünde” című drámai költeményében bukkant fel. Az 1990-es években gyakori név volt, a 2000-es években azonban csökkent a népszerűsége, 2006-ig a 93-100. leggyakoribb női név volt, azóta viszont nincs az első százban.

Nemzeti-, nemzetközi- és világnapok

A Tej Világnapja

Eme több ezer éves kalcium- és ásványi anyag-forrás ünneplésére méltán szenteltek világnapot a táplálkozással, egészségüggyel és tejtermeléssel foglalkozó nemzetközi és hazai szervezetek, a tejet világnappal ünneplő 160 országban azonban e jeles nap dátuma nem mindig esik egybe. Noha a Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május utolsó keddjét nevezte ki erre a célra, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 2001-től már konkrét dátumot, június 1-jét jelöli meg világnapnak, amitől mi magyarok sokszor kissé eltérünk. Ami azonban egységes, hogy ezen a napon fontossá válik a tej ára és minősége, kedvező élettani hatásai csakúgy, mint az egyes tejjel kapcsolatos tévhitek, a fogyasztók elvárásai, és a világpiaci tendenciák. A világnapon szervezett tudományos konferenciákon terítékre kerülnek a legújabb kutatási eredmények, és számos termékbemutatóval is találkozhatnak a szakmabeliek és a nagyközönség is.

Június 1. néhány híres,
vagy épp hírhedt szülötte:

1531 – Zsámboky János
történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf magyar király udvari orvosa
(† 1584)

1804 – Mihail Ivanovics Glinka
orosz zeneszerző
(† 1857)

1826 – Prielle Kornélia
színművésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja
(† 1906)

1910 – Kállai Gyula
kommunista politikus, a Minisztertanács Elnöke
(† 1996)

1926 – Marilyn Monroe
(er. Norma Jeane Baker)
Golden Globe-díjas amerikai színésznő, énekesnő
(† 1962)

1926 – Gálcsiki János
színművész, szinkronszínész
(† 1984)

1935 – Juhász Árpád
geológus, az MTA tagja

1937 – Morgan Freeman
Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész

1940 – René Auberjonois
amerikai színész

1947 – Jonathan Pryce
brit színész

Június 1. néhány híres,
vagy épp hírhedt elhunytja:

1841 – Nicolas Appert
francia cukrász, a konzervdoboz feltalálója
(* 1749)

1841 – David Wilkie
skót festőművész
(* 1785)

1867 – Karl Georg Christian von Staudt
német matematikus
(* 1891)

1868 – James Buchanan
az USA 15. elnöke
(* 1791)

1914 – Feszty Árpád
(er. Rehrenbeck Árpád Szilveszter)
festőművész
(* 1856)

1943 – Leslie Howard
(er. Steiner László)
angol színész
(* 1893)

1968 – Helen Keller
amerikai író, aktivista és előadó, az első siket és vak diák, aki főiskolai diplomát szerzett
(* 1880)

1977 – Básti Lajos
Kossuth-díjas színművész, Érdemes és Kiváló Művész
(* 1911)

1979 – Werner Forßmann
Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés felfedezője
(* 1904)

2006 – Mucsi Sándor
színművész
(* 1926)

Néhány fontosabb és/vagy érdekesebb esemény, amely június 1-jén történt

1305 – Újabb kölcsön a későbbi I. Károlynak

II. Károly nápolyi király újabb kölcsönt vesz fel a firenzei bankároktól unokája, a későbbi I. Károly számára.

1307 – Buda városa I. Károly hűségére tér

Buda városa az Árpád-ház kihalása után a cseh Vencelt látta volna szívesen a magyar trónon. Az I. Károly támogatására küldött pápai legátus, Boccassini Miklós a települést ki is közösítette. 1304-ben a fia segítségére érkező II. Vencel cseh király elfogta az I. Károly-párti tisztségviselőket, köztük Werner fia László rektort. A fogságból megszökő tisztségviselő az Anjou-trónjelölt számára foglalta vissza Budát. Átvette a hatalmat, a kinevezett Peturmann rektor elmenekült, társait megbüntették, a hűtlen papokat Tamás esztergomi érsek vetette börtönbe.

I. Károly szobra a Hősök terén

I. Károly szobra a Hősök terén

1485 – Mátyás elfoglalja Bécset

A már fél éve körülzárt Bécs védői letették a fegyvert I. Mátyás magyar király előtt. Az 1482-ben kirobbant osztrák háborút hosszú ellenségeskedés előzte meg III. Frigyes császár és Mátyás között. Az uralkodó 1458-ban igényt támasztott a magyar trónra (a Szent Korona 1440 óta nála volt), a cseh konfliktusban Mátyás ellenfeleit támogatta, a török támadások idején gyakran támadta a nyugati határszéleket. (Igaz, Mátyás meg átengedte a törököket Horvátországon ausztriai portyákra.) Mátyás a Habsburgokat is fegyverrel kényszerítette arra, hogy az új Hunyadi-dinasztia létezését tudomásul vegyék. A nagy terveket dédelgető uralkodó, mielőtt a császári trón megszerzésére is kísérletet tett, elfoglalta Bécset, s hátralévő éveiben nagyobbrészt itt tartózkodott. (Ellentétében a közhiedelemmel, Mátyás a legkevesebbet utazó magyar királyok közé tartozott.) Bécsújhely 1487. augusztus 17-én kapitulált; ezzel Alsó-Ausztria, Stájerország és Karintia egy része is magyar uralom alá került.

1514 – A pesti tábor keresztesei leteszik a fegyvert

A törökellenes keresztes hadjáratot X. Leó pápa 1513. szeptember 3-án hirdette ki. Szervezését Bakócz Tamásra bízta, aki 1514. április 9-én kezdte meg a katonák toborzását. Pár héttel később nevezte ki a had vezérévé Székely Dózsa Györgyöt, bár egyes kutatók kétségeiket fogalmazták meg személyét illetően. A hír hallatán 40 ezer paraszt-keresztes gyűlt össze a táborban, ez azonban veszélyeztette a mezőgazdasági munkák kivitelezését. A feszültség egyre nőtt, ennek hatására Bakócz betiltotta a keresztes hadjárat folytatását. A jobbágyok között a hangulat inkább a nemesek ellen fordult, a főúri csapatok fokozatosan számolták fel a keresztes gócokat.

1557 – Erdély a vallási türelem mellett foglal állást

A XVI. századi erdélyi országgyűlések előszeretettel foglalkoztak az egyházak helyzetével. A rendek tudomásul vették: az addig egyeduralkodó katolikus egyház mellett megjelent a lutheranizmus, és vannak követői a svájci hitvallásnak is (reformátusok 1564). Már az 1557. nyári tordai országgyűlés arra az álláspontra helyezkedett, hogy „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar”, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi. Ezt a gondolatot az 1560-as évek diétái tovább vitték, mígnem az 1568. januári tordai országgyűlés eljutott mindennemű protestáns vallás – beleértve az antitrinitáriust is – védelméig. Kimondta, hogy a prédikátorok saját lelkiismeretük szerint tanítsák a népet, ez viszont olyan prédikátort fogadhat magának, amilyet óhajt. A vallási türelem nyilvánvalóan összefüggött azzal a körülménnyel, hogy maga a fejedelem és a magyar protestánsok szuperintendense egyaránt a legfrissebb újítás felé hajlott. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az 1556. évi kolozsvári diéta elrendelte a katolikus papok kiűzését. Ezen végzést csak a katolikus Báthory István fejedelemsége alatt, 1581-ben volt hajlandó felülvizsgálni. (A görögkeleti románok tömegei eleve kívül rekedtek a vallásalkotmány sáncain.)

1828 – Brunszvik Teréz megnyitja Angyalkertjét

Budán, a mai Mikó és Attila utca sarkán lévő házban Brunszvik Teréz grófnő kezdeményezésére, angol példák nyomán, Angyalkert néven megnyitotta kapuit a Habsburg Birodalom, illetve Magyarország első kisdedóvó intézménye. Az első óvoda pártoló tagjaiból alakult meg az „intézetek egyesülete”, amely később több budai és pesti óvodát is összefogott. Brunszvik Teréz fáradozásainak eredményeként 1832-ben már 10 óvoda működött a Magyar Királyság területén, melyekben írást, olvasást, elemi geometriát, számolást, az ember testrészeit és a környezetben lévő tárgyakat, grammatikai alapokat, zoológiai, mesterségek beli, időszámítási ismereteket, a használatos pénzegységeket, éneket stb. tanították a külföldön már alkalmazott módszerek felhasználásával. A gyerekek heti 48 órát töltöttek az óvodában. Délben megszakították a foglalkozásokat, a gyermekek hazamentek és otthon ebédeltek.

Brunszvik Teréz

Brunszvik Teréz

1862 – Eötvös József a polgári-liberális berendezkedés mellett foglal állást

Az 1840-es években a Pesti Hírlap köré csoportosuló centralisták, köztük Eötvös József, a polgári állam megteremtését az értelmiségi polgárság kialakulásához kötötték. Számukra az 1848-as forradalom riasztó jelnek bizonyult. Bár Eötvös kultuszminiszterként részt vett a Batthyány-kormány munkájában, nézetei egyre inkább Széchenyihez közelítettek. Lamberg megölése után családjával Bajorországba menekült. A szabadságharccal már nem tudott azonosulni, mivel nézetei szerint a cári Oroszország terjeszkedésével szemben csak a Habsburg-monarchia nyújthat Magyarországnak védelmet. Az önkényuralom időszakára esett egyik legjelentősebb művének, „A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra” címűnek megjelenése. Ebben elméleti útmutatást kívánt adni a birodalom polgári-liberális berendezkedéshez. A polgári állam legfőbb feladataként a szabad egyéniségek kifejlődésének segítését és védelmét állította. Az intézmények – köztük az elavultnak vélt megyék és önkormányzatok – feladatának is ezen egyéni szabadság védelmét tekintette az államhatalmi elnyomással szemben. Solferino után ismét bekapcsolódott a közéletbe, részt vett a kiegyezés előkészítésében, majd vallás, és közoktatásügyi miniszter lett.

1913 – Megjelennek az első taxik Budapesten

Miután a főváros 1912-ben kidolgozta a géperejű bérkocsik ipargyakorlását szabályozó rendeletet, elhárult az akadály a taxiközlekedés megindítása előtt. 1913. június 1-jén két vállalat sötétzöld és mélykék színű taxijai megjelentek Budapest utcáin.

Korabeli pesti taxi

Korabeli pesti taxi

1916 – Győztes nélkül ér véget a skagerraki csata

Az első világháború egyetlen tengeri csatája, amely a brit nyílt tengeri flotta és német tengerészeti egységek között folyt le a Skagerrak előtt, győztes nélkül ér véget. Az ütközet, amelyben 151 brit és 99 német hajó vesz részt, egyik félnek sem hoz, sem stratégiai, sem taktikai előnyt, mert sem a brit tengeri hegemóniát, sem az északi-tengeri átjárók blokádját nem sikerült megtörni. A tengeralattjáró-háborúnak ekkortól nő a jelentősége.

1967 – Új albummal jelentkezik a The Beatles

Megjelenik a nyolcadik The Beatles album, a „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

A „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” című lemez borítója

A „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” című lemez borítója

1970 – Elindul a Szojuz–9 űrhajó, amely az addigi leghosszabb idejű repülést hajtja végre

A program célja az ember hosszú távú űrrepülésének előkészítése, helyszíni tanulmányozása, népgazdasági és tudományos célú megfigyelések és mérések végrehajtása. Az emberi szervezet súlytalanságtűrő képességének állandó vizsgálata (2,5 hetes küldetés) mellett navigációs méréseket, felső-légköri, meteorológiai, csillagászatai méréseket, megfigyeléseket végeztek.

1979 – A sajóbábonyi TNT-robbanás

A sajóbábonyi TNT-robbanás a XX. század egyik legsúlyosabb magyarországi ipari balesete volt. Az Észak-Magyarországi Vegyiművek TNT-gyártó üzeme működésének utolsó óráiban felrobbant. A robbanást kiváltó ok ismeretlen. A detonáció helyéről egy 20 kilométerre ellátszó gombafelhő emelkedett fel, a hanghatást pedig 30 kilométeres körzetben lehetett érzékelni. A TNT-t gyártó épület teljesen megsemmisült, a helyén mindössze egy kráter maradt. A telepen mindenfelé tüzek lobbantak fel, veszélyeztetvén az ott raktározott robbanó- és vegyi anyagokat. Fokozta a nehézségeket, hogy a hadiüzemet fegyveres őrség védte, akik a helyszínre vonuló tűzoltókat megérkezésük után nem akarták beengedni a gyár területére. A tűzoltók végül nagy nehézségek árán egy leomlott TNT-t tároló raktárépülettől pár méterre megfékezték a lángokat. A katasztrófa által érintett A1 üzemépületben nem volt már mit menteni. A létesítményből jóformán semmi sem maradt, az ott felhalmozott vagyon menthetetlen volt. Nem volt szükség a dolgozók kimentésére és sebesültek ellátására sem. Tizenhárman vesztették életüket.

1980 – A CNN elkezdi műsorának sugárzását

A Cable News Network, közismerten CNN, az egyik legismertebb amerikai hírcsatorna, amely a 24-órás hírsugárzás koncepcióját bevezette a köztudatba.

1991 – Megszűnik a VSZ

A Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírják a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt.

2001 – Mészárlás a katmandui királyi palotában

Meggyilkolják Birendra nepáli királyt, feleségét és a királyi család több tagját. A hivatalos változat szerint a gyilkosságokat Dipendra trónörökös követte el, aki ezután öngyilkos lett, és június 4-én maga is meghalt.

2002 – Magyar békefenntartók Boszniában

Olasz zászlóalj részeként kezdi meg működését Boszniában az a 150 fős magyar katonai rendfenntartó alakulat, amely a szolnoki könnyű vegyes ezred katonáiból áll.

Forrás: Wikipédia / Múlt-kor.hu / IfiPress


Megosztás